Perspectives demogràfiques

Es mirarà de fer un model que mostri les tendències demogràfiques de les poblacions dels rapinyaires necròfags, tenint en compte els principals paràmetres i dinàmiques que regeixen els ecosistemes que sovintegen aquestes aus (paràmetres demogràfics i fenològics, disponibilitat i accés al menjar segons l'ús del sòl), relacions entre preses i predadors, evolució de la coberta forestal, normes comunitàries, etc.