Limitar els riscos

Es desenvoluparan accions de conservació dels rapinyaires necròfags mitjançant la signatura de contractes amb els usuaris del medi, els representants de les activitats que s'hi facin i els gestors i propietaris dels llocs afectats, amb la voluntat de reduir el risc de destorbs durant el període de reproducció i la mortalitat dels ocells (per això es continuarà amb el condicionament de línies elèctriques perilloses, la limitació de l'ús de munició de plom i d'altres substàncies tòxiques, etc).