Presentació

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)


Per més informació: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/


Avui dia als Pirineus, determinades especies com el trencalòs, l'aufrany i el milà reial i els hàbitats que utilitzen es troben en un estat de conservació precari. Convé per tant, protegir-los. D'altres espècies (com el voltor comú) es troben en un estat de conservació més favorable però son menystingudes. Per tant, convé renovar els vincles que uneixen les persones amb la natura. Totes aquestes espècies i els hàbitats que utilitzen formen part d'ecosistemes fràgils, part del nostre patrimoni, que mantenen processos essencials i esdevenen vectors de molts serveis beneficiosos per a les societats humanes. La qualitat d'aquests vectors de serveis assegura la quantitat i la qualitat dels serveis que ens ofereixen.  

Cal establir una cooperació transfronterera a escala del massís pirinenc:  

- per explorar i valoritzar aquesta visió sistèmica dels serveis ecològics en el conjunt dels Pirineus, com a territori biogeogràfic coherent;

- per harmonitzar i compartir criteris, protocols i recomanacions pel seguiment i la protecció dels vectors d'aquests serveis, un patrimoni comú;

- per valoritzar els serveis ecosistèmics i garantir que perdurin en el temps.


Vídeo divulgatiu sobre rapinyaires necròfags i serveis ecosistèmics als Pirineus, elaborat en el marc de POCTEFA Ecogyp per Augur Nature, amb coordinació de Fundació Hazi.