Incidència de les activitats humanes

Pel que fa als nius, es farà una síntesi dels treballs que hi ha al respecte. Una anàlisi cartogràfica d'aquests llocs i de les dades disponibles en relació a les activitats humanes (professionals o d'esbarjo) permetrà palesar els conflictes des del punt de vista de la gestió d'aquests emplaçaments vulnerables. Tanmateix, es durà a terme una prova pilot de vigilància d'un niu mitjançant una videocàmera.

Quant a les causes de mortalitat, s'esmerçaran esforços per recollir exemplars morts o ferits. Durant tot el programa, es farà un treball d'informació coordinat amb els tècnics agrícoles i les comunitats locals. Es farà un inventari dels productes i pràctiques que poden afectar els serveis o els hàbitats. S'afegirà una base de dades de mortalitat, tant de les espècies objecte del programa com d'altres, al portal de presentació d'activitats realitzades.