Hàbitats favorables


El programa preveu caracteritzar els hàbitats dels rapinyaires necròfags tot avaluant la qualitat i quantitat dels recursos alimentaris que necessiten les quatre espècies sobre les que se centra el projecte, i cartografiant aquests hàbitats segons els criteris definits.