Garantir recursos tròfics


A l'hivern s'intentarà ajudar les parelles de trencalòs més vulnerables amb aportació de menjar per tal d'afavorir el procés de recolonització del massís pirinenc.

Per altra banda, es mirarà de posar en valor la funció natural d'eliminació de restes que fan els rapinyaires necròfags, mitjançant la instal·lació de canyets i el disseny d'eines de comunicació sobre les funcions que aquestes espècies fan.