Estudi de moviments


Es pretén fer el seguiment de trencalossos, aufranys i voltors comuns per tal d'emprendre mesures de conservació escaients, així com de conèixer llurs paràmetres reproductors per determinar millor l'estat de conservació de les seves poblacions.

En relació al milà reial, s'han establert els següents objectius específics: avaluació dels paràmetres d'ocupació (densitat, variacions espacials i temporals) i de reproducció (dinàmica, evolució i sensibilitat).