Avaluació dels serveis prestats

Es farà un estudi específic pel Pirineu per tal d'identificar i valorar els costos i beneficis dels serveis ecosistèmics que els rapinyaires necròfags i els seus hàbitats ens proporcionen. Amb motiu d'això, s'ha establert una col·laboració multidisciplinària amb la UMR SELMET de Montpeller i l'INRA.